Stopka redakcyjna

Dane zgodnie z § 5 TMG

Pek GmbH
Brüderstraße 1
20355 Hamburg

Siedziba Hamburg, Sąd Rejonowy Hamburg HRB 124575
Zarząd: Taylan Pek

Kontakt

Telefon: +49 (0)40/63 60 78 45
Faks: +49 (0) 40/63 60 78 71
E-Mail: tp@pek-immobilien.de

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca ponosimy zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) odpowiedzialność zgodnie z prawodawstwem ogólnym za własne treści na tych stronach. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do kontroli i sprawdzania obcych, przekazywanych lub gromadzonych informacji, które mogłyby wskazywać na niezgodną z prawem działalność.

Nienaruszone pozostają zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z prawodawstwem ogólnym. Odpowiedzialność w tym względzie możliwa jest dopiero od momentu poznania konkretnego przypadku złamania prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy też odpowiadać za te obce treści. Za treści umieszczone na podlinkowanych stronach odpowiedzialny jest usługodawca lub administrator danej strony. Podlinkowane strony zostały w momencie umieszczenia linków sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem.

Ciągła kontrola treści podlinkowanych stron nie jest jednakże możliwa bez konkretnych poszlak wskazujących na łamanie prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa linki takie będziemy natychmiast usuwać.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach sporządzone przez administratora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie oraz każdy inny sposób wykorzystania wychodzący poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora czy wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone są wyłącznie do celów prywatnych, a nie do użytku komercyjnego.

Wszystkie treści na tej stronie, które nie zostały sporządzone przez administratora, umieszczono przestrzegając praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich zostały jako takie oznakowane. Jeśli mimo to zauważone zostanie złamanie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

Źródło: https://www.e-recht24.de